Entre totes, TOT

Com ja vam fer fa quatre anys, la CUP inicia un procés de participació ciutadana de debat i proposició, amb l’objectiu de definir el model de ciutat que volem construir i materialitzar-lo en la proposta de programa electoral que defensarà la CUP a les eleccions municipals de maig de 2015.

Aquest procés es dividirà en diferents sessions de debat temàtiques, obertes a la participació de tothom qui ho vulgui. A partir del treball realitzat pel grup de persones que participi en cadascuna d’aquestes sessions, es realitzarà un esborrany de programa que s’haurà de sotmetre a votació en una assemblea oberta que es realitzarà aproximadament al març de 2015.

El contingut d’aquest programa, elaborat mitjançant la participació de tots i totes, serà el document que fixarà les propostes al Ple de la CUP per al proper mandat 2015-2019.

Metodologia

Cada sessió es dividirà en les següents fases:

  • Introducció: Presentació del tema a càrrec del moderador, a partir de l’experiència adquirida a l’Ajuntament i del programa marc (10 min.)
  • Presentació dels participants: Roda de presentació (5 min.)
  • Fase de diagnosi: Obrir el debat per consensuar una radiografia de l’estat de la ciutat (30 min.)
  • Fase de propostes: Un cop conclosa la diagnosi, fer una enumeració dels principals problemes que presenta la ciutat. Punt a punt debatre sobre les possibles propostes per resoldre aquests problemes (60 min.)
  • Fase de conclusions: Fer un repàs de l’enumeració dels problemes i de les propostes respectives. Fixar calendari de treball tenint en compte la segona fase del procés. En funció de com ha anat el debat, se pot considerar de convocar un nou debat, de treballar via mail…(15 min.)

Un cop acabada la primera sessió de cada tema, es realitzarà un treball de comissió per elaborar un esborrany de programa que es presentarà públicament en la segona i darrera sessió del grup temàtic.

Sessions

1a Sessió (2014)

16 d’octubre: Transparència i participació
23 d’octubre: Sanitat
30 d’octubre: Serveis públics
06 de novembre: Urbanisme
13 de novembre: Drets socials
20 de novembre: Cultura
27 de novembre: Model econòmic de la ciutat
04 de novembre: Procés de construcció nacional

2a Sessió (2015)

15 de gener: Transparència i participació
22 de gener: Sanitat
29 de gener: Serveis públics
05 de febrer: Urbanisme
12 de febrer: Drets socials
19 de febrer: Cultura
26 de febrer: Model econòmic de la ciutat
05 de març: Procés de construcció nacional

Més informació

Tens dubtes? Vols més informació? Pots dirigir-te a nosaltres a través del formulari de contacte

O bé pots posar-te en contacte a través dels següents mitjans: