Conclusions 1a sessió – Energia

Una política energètica municipal passa per l’adopció de mesures que afavoreixen un canvi real de model, incidint en què la ciutadania pugui fer valer els seus interessos per sobre dels de distribuïdores i generadores d’energia. Cal afavorir l’autoproducció energètica donant capacitat legal i institucional per a poder incidir en un canvi de model.

 1. REALITZACIÓ D’ACCIONS I CAMPANYES

  1. Conscienciació de la ciutadania per a la reducció de la demanda

  2. Desobediència energètica, afavorint l’autoproducció d’energia

  3. Denunciar el deute tarifari

  4. Fomentar les cooperatives de consum energètic

  5. Treballar conjuntament amb tot el teixit social de grups i plataformes

  6. Denunciar les portes giratòries entre empreses del sector i càrrecs polítics

 2. APOSTAR PER UN CANVI DE MODEL (LÍNIES ESTRATÈGIQUES)

  1. Reducció de la demanda

  2. Generació, distribució i gestió públiques i distribuïdes

  3. Definir els drets i deures energètics (caldria crear un marc)

  4. Prioritzar els espais de naturalesa urbana per a la producció i apropar les fonts als centres de consum

  5. Incentivar les actuacions i inversions econòmiques que creïn llocs de treball ambientalment respectuosos

 3. Transició energètica global per a la sobirania i l’autosuficiència energètica

 4. Propostes específiques.

 • Racionalització del consum energètic a les escoles descentralitzant el control de la calefacció i millorant la gestió horària de la il·luminació.

 • Construcció i rehabilitació d’edificis públics amb criteris d’eficiència energètica