Conclusions 1a sessió

A continuació, us reproduïm les conclusions del debat realitzat el passat 16 d’octubre, amb motiu de la primera sessió sobre “Participació i transparència”, en el marc del procés “Entre totes, tot! Capgirem Reus”, per a la redacció del programa electoral de la CUP de Reus per a les eleccions municipals de maig de 2015.

El present document, servirà de base per tal de desenvolupar un esborrany de proposta de programa electoral, que es debatrà de nou, el proper dijous 15 de gener a les 8 del vespre al Casal de la Dona.

Durant aquest temps, una comissió s’encarregarà de desenvolupar la redacció de propostes. Si voleu formar part d’aquesta comissió o enviar propostes al respecte, ho podeu fer a través de l’adreça: reus@cup.cat.

DIAGNOSI:

 • L’Ajuntament posa obstacles a les entitats per a la realització d’actes al carrer.
 • Existència de sectors socials exclosos de la participació ciutadana, tant en entitats com a la mateixa institució.
 • La Regidoria de Participació s’ha convertit en una simple gestora de centres cívics, subvencions i activitats als barris.
 • Els Consells Municipals tenen una única funció legitimadora de les polítiques del govern de torn.
 • Els Centres Cívics tenen unes grans instal·lacions, però no hi ha cap planificació ni objectiu de les funcions que han de tenir, esdevenint simplement espais on s’ofereixen cursos i tallers per a la ciutadania, igual com ja fan les empreses privades.
 • Evidència d’un sistema jeràrquic i presidencialista, que no permet la participació de la ciutadania, i on no existeix una relació entre la ciutadania i els seus pretesos representants.
 • La participació és indispensable perquè hi hagi transparència i control democràtic de les institucions.
 • Els Consells Municipals i, fins i tot, els Consells d’Administració de les empreses municipals, són totalment inoperants.
 • El criteri pressupostari de l’Ajuntament nega l’existència de recursos econòmics per a la participació i la cooperació.
 • Necessitat de crear espais autònoms i d’autoorganització popular al marge de les institucions, per crear un contrapoder popular de caràcter transformador.
 • Sense una transformació estructural de les institucions no hi pot haver transparència.
 • Tots els processos pretesament participatius que s’han realitzat fins ara (Pla Estratègic, Agenda 21, Pla Educatiu de Ciutat) no han donat marge a la participació, ja que han estat dirigistes.
 • Importància que els espais de participació siguin vinculants i generin un efecte social i en les polítiques públiques.
 • Es planteja la confrontació de models entre l’actual burocratització de les polítiques de participació, enfront del treball de base amb i des de la ciutadania.
 • La complexitat de les estructures administratives provoca ingovernabilitat i impossibilita el control democràtic.

PROPOSTES:

 • Fomentar l’autoorganització de la ciutadania en espais autònoms.
 • L’Ajuntament no ha de ser un obstacle per a la participació ciutadana, sinó que ha de facilitar a la ciutadania i a les entitats la realització d’activitats i la utilització d’espais i recursos municipals.
 • Cal impulsar un projecte pedagògic per poder plantejar polítiques participatives efectives.
 • Cal treballar perquè la ciutadania entengui que l’Ajuntament no és un agent extern, sinó que tot el que hi passa ens afecta directament i en som coresponsables. Cal reforçar el vincle, doncs, entre societat i institució per fomentar-ne la coresponsabilitat.
 • Cal entendre la participació com un procés educatiu i transformador.
 • Cal fomentar i capacitar la ciutadania perquè s’autoorganitzi i intervingui en les polítiques públiques, amb el suport o sense de les institucions.
 • Cal establir xarxes socials per tal de generar consciència i identitat de col·lectivitat.
 • El trasllat de la informació del que passa a l’Ajuntament a la ciutadania és cabdal per generar consciència de l’efecte directe que té l’acció de la institució en la vida de la ciutadania.
 • Es referma la necessitat de començar el pla de potenciació de la participació partint de la transformació de les estructures que ja existeixen actualment: consells municipals, consells d’administració, plens, centres cívics…
 • Cal potenciar les entitats i els col·lectius ciutadans que actualment ja estan treballant i que sobrepassen la lògica de l’administració: PAH, horts urbans, sindicats combatius, plataformes d’ensenyament, sanitat…
 • Cal aprofitar l’altaveu que suposa la representació institucional per fomentar el discurs de l’autoorganització i difondre l’existència de les entitats i les plataformes que ja estan treballant.
 • Necessitat d’engrescar a la ciutadania davant la decepció generalitzada per recuperar la identitat col·lectiva, a partir de projectes de participació que tinguin efectes socials directes i creïn exemples per demostrar que la participació és útil.