Esborrany

La cultura l’entenem com un conjunt de coneixements sobre les persones i el món que ens envolta i també com un grapat de símbols, valors, normes, models d’organització, entre d’altres, que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de viure d’una societat i d’un poble. És a dir, com una forma de coneixement. D’altra banda, en tant que vivència col·lectiva, tot aquest conjunt que entenem per cultura té el valor d’eina de cohesió social perquè es viu conjuntament i perquè és alliberadora en la mesura Continue reading →

Conclusions 1a sessió

Presentació: Igual com ja vam fer fa quatre anys, la CUP inicia un procés de participació ciutadana de debat i proposició, amb l’objectiu de definir el model de ciutat que volem construir i materialitzar-lo en la proposta de programa electoral que defensarà la CUP a les eleccions municipals del maig del 2015. Aquest procés es dividirà en diferents sessions de debat temàtiques, obertes a la participació de tothom qui ho vulgui. A partir del treball realitzat pel grup de persones que participi en cadascuna d’aquestes Continue reading →

Document inicial

Presentació: Igual com ja vam fer fa quatre anys, la CUP inicia un procés de participació ciutadana de debat i proposició, amb l’objectiu de definir el model de ciutat que volem construir i materialitzar-lo en la proposta de programa electoral que defensarà la CUP a les eleccions municipals de maig de 2015. Aquest procés es dividirà en diferents sessions de debat temàtiques, obertes a la participació de tothom qui ho vulgui. A partir del treball realitzat pel grup de persones que participi en cadascuna d’aquestes Continue reading →